NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY
e-mail: nadacia@pabk.sk
č.ú.: SK20 6500 0000 0000 2029 0260

Projekty 2017

Aj v roku 2017 sa snažíme prostredníctvom našich projektov deťom vyčariť úsmev na tvári a priniesť im nezabudnuteľné zážitky.

Dlhodobé projekty

 Škola v múzeu so Slovenským národným múzeom

Od roku 2011 Nadácia Poštovej banky realizuje so Slovenským národným múzeom projekt Škola v múzeu. Vďaka finančnému grantu našej Nadácie sa v múzeách po celom Slovensku realizujú interaktívne vzdelávacie workshopy a výstavy pre deti a mládež. 

Tento rok sme podporili:

 • SNM Historické múzeum
 • SNM Múzeum židovskej kultúry
 • SNM Spišské múzeum Levoča
 • SNM Múzeum Červený Kameň
 • SNM Múzeum bábkarských  kultúr a hračiek Modrý Kameň
 • SNM Hudobné múzeum
 • SNM Betliar
 • Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine
 • SNM- Múzeum kultúry karpatských Nemcov na Slovensku
 • SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry

 

Interaktívna výstava „Múdro sporiť a rozumne míňať“

 

Vďaka podpore Nadácie vznikla v Detskom múzeu v Bratislave interaktívna výstava o finančnej gramotnosti určená pre deti vo veku od 5 do 12 rokov. Cieľom výstavy je hravou a pútavou formou vysvetliť základné finančné pojmy, mechanizmy a zákonitosti sveta financií a materiálnych hodnôt. Interaktívna výstava „Múdro sporiť a rozumne míňať“ v Detskom múzeu je sprístupnená do konca augusta 2017 a teší sa na všetkých zvedavých návštevníkov. Neváhajte ju navštíviť J

Nadačné granty

Nápad pre folklór

Nový grantový program Nadácie je zameraný na podporu originálnych nápadov, ktoré oživia našu tradičnú ľudovú kultúru a folklór. Nadácia Poštovej banky tak jasne preukazuje svoj úprimný záujem o podporu tých z vás, ktorým záleží na kultúrnom bohatstve svojho rodiska (pôsobiska) a ktorí by radi by priložili ruku k jeho zveľaďovaniu.  Vďaka programu je možné na realizáciu tých najlepších nápadov získať finančné prostriedky v celkovej maximálnej hodnote 40 000 eur. Jeden nápad môže získať maximálnu podporu 3 000 eur. Do grantu sa môžu zapojiť aktívni občania, samosprávy, školy, škôlky, kultúrne inštitúcie a verejnoprospešné organizácie a spolky. Nadácia podporí tie najlepšie nápady v rámci dvoch podprogramov:

 • Podprogram – „SPOZNAJ SVOJ DOMOV“ – Výskum lokálnej kultúry a popularizácia jeho výsledkov.
 • Podprogram – „UKÁŽ SA“ – Prezentácia lokálnej tradičnej ľudovej kultúry a folklóru, umelecká tvorba zameraná na tradičnú ľudovú kultúru.

Grantový program otvoríme na jar 2017.

 

Nápad pre 3 generácie

Grantový program Nápad pre 3 generácie je zameraný na podporu spolupráce a vzájomného zdieľania skúseností medzi troma generáciami, teda deťmi a mladými, ľuďmi v aktívnom veku a seniormi. O finančnú podporu sa v rámci grantu môžu uchádzať aktívni občania a iniciatívy, verejnoprospešné organizácie, školy, zariadenia pre seniorov a samosprávy. Z množstva zaslaných žiadostí Nadácia v roku 2016 podporila 16 verejnoprospešných trvalo udržateľných a originálnych projektov, ktoré majú zmysel pre komunitu a  na ich realizácii sa spolupodieľajú 3 generácie. V prvej fáze grantu Nadácia vybrala najlepšie projekty a tie podporila celkovou sumou 19 500 €. V druhej fáze, na základe hlasovania verejnosti bol vyhlásený TOP projekt, ktorý získal mimoriadne financie navyše vo výške 500 €. V rámci grantu boli podporené rôznorodé projekty, ktorých cieľom je pomáhať rozvoju komunít na celom Slovensku. Podporili sme napríklad:

 • Tvorivé dielne v komunitných centrách
 • Revitalizácie verejných priestranstiev
 • Športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity, ktoré spájajú generácie

Ďalšie kolo grantového programu, do ktorého sa so svojim trojgeneračným nápadom budete môcť zapojiť otvoríme na jeseň 2017.

10 dobrých skutkov

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY oslavuje tento rok 10. výročie vzniku a pri tejto príležitosti spúšťame grantový program 10 dobrých skutkov, prostredníctvom ktorého rozdelíme 10 000 eur.

Grantový program Nadácie je zameraný na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Žiadatelia môžu zasielať žiadosti o finančnú podporu pre niekoho o kom vedia, že je v núdzi alebo si zaslúži našu pomoc. Môže to byť člen rodiny, sused, kamarát, kolega, známy, rodina v núdzi či organizácia, ktorej aktivity poznáte a jej projekty sú zmysluplné.

Stačí len vyplniť online formulár s popisom účelu a vďaka nášmu grantu môžete urobiť dobrý skutok. Podporíme žiadosti z oblasti sociálnej pomoci, zdravotníctva, vzdelávania a športu.

Interné zamestnanecké granty

Zamestnanecký grantový program MAJÁK

Vďaka zamestnaneckému grantu majú zamestnanci skupiny Poštovej banky možnosť získať finančnú podporu pre verejnoprospešné projekty, ktorým sa ako dobrovoľníci venujú vo svojom voľnom čase. Nadácia podporila viaceré zaujímavé zamestnanecké projekty z oblasti vzdelávania, športu, zdravotníctva či sociálnej pomoci. Prostredníctvom našich zamestnancov môže naša nadácia pomáhať, tam kde je to potrebné.